Mitherausgeberschaften

  • Zgodovina za vse. Vse za zgodovino (Celje)
  • Studia Slavica et Balcanica Petropolitana (St. Petersburg)
  • Časopis za povijest Zapadne Hrvatske (Rijeka)
  • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb)
  • Kroatologija (Zagreb)
  • Vestnik Tverskogo Gosudarstvennogo Universiteta (Tver‘)